Michael Frost Coaching
Performance Coaching
Om uddannelsen
Praktiske oplysninger
Om Michael Frost
Tidligere kursister siger..
< Forside
Statens Voksenuddannelsesstøtte

Kurset er SVU (statens voksen uddannelsesstøtte) berettiget – find alle oplysninger samt vejledning om SVU på www.svu.dk

NY mulighed for tilskud - KOMPETENCEFONDE 

Der er mulighed for at opnå tilskud til betaling af deltagergebyr og afholdelse af udgifter i forbindelse med kursusaktivitet.

Ansatte, der er omfattet af overenskomst med en lang række arbejdsgiverorganisationer herunder DI, DE, BOA og DMA, kan søge Kompetencefonden om midler til 10 dages faglig efteruddannelse. Også ansatte i det offentlige har mulighed for at søge Kompetencefonden via overenskomsten.

Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer har i fællesskab stiftet kompetenceudviklingsfondene - eller kompetencefonde, som det kaldes med et lidt kortere ord. Formålet er at bidrage til betalingen af kursusafgifter, materialer, transport og tab af løn, når medarbejderen deltager i et kompetencegivende kursus. Medarbejderen kan få dækket kursusafgiften, udgifter til materialer, udgifter til transport, og 85% af tabt løn under kurset. Arbejdsgiveren kan søge om refusion for medarbejderens tabte arbejdskraft.

Vi tilbyder individuel rådgivning om tilskudsmulighederne gennem kompetencefonde.


Fakta om uddannelsen

Uddannelsen indeholder tre moduler og mundtlig eksamen.

Datoer
Modul 1 den 7.-8. marts 2016
Modul 2 den 14.-15. marts 2015
Modul 3 den 31. marts - 1. april 2016
Eksamen den 4. maj 2016

Pris
Kr.12.900 ex. moms, som dækker 6 kursusdage, eksamensvejledning, eksamen samt uddannelsesmaterialer, kursusophold og forplejning.

Sted
KEAs lokaler på Frederikkevej 8-10 i Hellerup.

Adgangskrav
For at tilmelde dig uddannelse skal du have mindst 2 års erhvervserfaring. Derudover skal du have enten:
- en relevant erhvervsuddannelse
- en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
- en gymnasial uddannelse
- en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte

Mere information og tilmelding
For mere information eller tilmelding kontakt Michael Frost på 4025 4736 eller via mf@michaelfrostcoaching.dk

  Michael Frost CoachingFjeldhammervej 92610 Rødovre Tlf 4025 4736