Michael Frost Coaching
Performance Coaching
Om uddannelsen
Praktiske oplysninger
Om Michael Frost
Tidligere kursister siger..
< Forside
På uddannelsen får du
  • En stor oplevelse af de ekstraordinære resultater coaching kan skabe 
  • Forståelse for hvad coaching er, og hvorfor det virker
  • Indsigt i principperne bag coaching samt de faser, som en god
    coaching-samtale består af
  • Træning i professionelle coaching-teknikker og virkemidler
  • Feedback på dig selv som coach
  • Feedback på dig selv som coach
  • Redskaber til at forstå hvorfor og hvornår coaching i forhold til ledelse virker bedst
Hvem vil have udbytte af at deltage i uddannelsen?
Ledere på alle niveauer samt dig, som ønsker at skabe grundlag for at benytte coaching mere målrettet i på jobbet eller i sport. Dette inkluderer ledere, sportstrænere, projektledere, projektdeltagere, HR-chefer og konsulenter samt organisationsudviklere.

Sådan lærer du at coache på uddannelsen
Da coaching bedst læres gennem erfaring og træning, er uddannelsen aktivitetsorienteret og veksler mellem korte teoretiske oplæg, demonstrationer og øvelser med efterfølgende debrief, som også relateres til dit fokus for at anvende coaching i praksis. Mellem modulerne vil der være selvstudie og træningsopgaver.

ECTS point og mundtlig eksamen
Som afslutning på uddannelsen skrives en kort projektopgave, der danner grundlag for den mundtlige eksamen. Ved bestået eksamen erhverves 10 ECTS-point.

"Når man skal forbedre performance er spørgsmål en langt bedre måde end instruktion"
John Whitmore, Tidligere racerkører og forfater til bogen "Coaching på jobbet"
  Michael Frost CoachingFjeldhammervej 92610 Rødovre Tlf 4025 4736