Michael Frost Coaching
Teambuilding
Teamcoaching


Nødvendighed er opfindsomhedens moder.
Platon


TeamBUILDING - Et kig i ”spejlet”
 
Det er altid sundt for et team at komme ud af de vante rammer og se sig selv og hinanden fra nye sider. Det betyder dog ikke, at der skal slås kaniner ihjel. 
 
Michael Frost’s måde at arbejde med teamtræning på er at give teamet værdige teamopgaver, indendørs eller i naturen, og at holde et ”spejl” op, så teamet kan se deres præstationer og ressourcer tydeligt. Det sker gennem opgaver, som kun kan løses i fællesskab og som på særlig vis giver oplevelsen af, at de foregår i slowmotion.
 
Opgaverne er designet til at udfordre teamet uden at være grænseover­skridende, og der er altid fokus på vigtigheden af, at teamet får indsigter og enkle værktøjer med hjem, som de kan bruge direkte i deres samarbejde til at nå de fælles mål.
 
Gennem erfaringerne vil teamet blive mere opmærksomme på dets evner inden for kommunikation og samarbejde og det vil opleve, hvor langt det kan nå, når alle i teamet er bevidste om et fælles mål og samarbejder og tilfører det, de hver især har at komme med.
 
Aktiviteterne tilpasses, så teamet altid kommer hjem med en rigtig god team­oplevelse og selvfølgelig evnen til at kende forskel på et godt og dårligt  teamsamarbejde. Kun på den måde kan gabet mellem kursus og hverdag lukkes.
 
Et teamtræningskursus kan være en god kickstart på nye tider for teamsamar­bejdet, men det er sjældent gjort med et kursus alene. Michael Frost arbejder derfor konsekvent med at støtte teamet i at bruge det, det har lært i praksis og gennemfører teamcoaching i virksomheden, så teamet hele tiden frigør mere og mere af dets potentiale.
Kontakt Michael Frost for at høre mere om teambuilding


Man kan ikke bare tage af sted på et teambuildingkursus og så forvente, at teamarbejdet kører som smurt derfra. Det kræver tid at arbejde med at opbygge og udvikle teams.

Michael Frost


  Michael Frost CoachingFjeldhammervej 92610 Rødovre Tlf 4025 4736