Michael Frost Coaching
Teambuilding
Teamcoaching


Nødvendighed er opfindsomhedens moder.
Platon


Har du overblik over dine teamressourcer? 
 
Prøv at svare på disse spørgsmål:
 
Arbejder dit team mod samme mål og er alle bevidste om, hvad det mål er?

Ser dine teamets medlemmer teamsamarbejdet som en stor hjælp i deres dagligdag?

Har du styr på de kompetencer, der ligger i dit team. Står den enkeltes styrker og svagheder klart for dig, og frem for alt er der i teamet respekt og accept af hinandens styrker og svagheder?

Hvor tilfreds er du med teamets læring, trivsel og præstationer på en skala fra 1 til 10?

Hvad vil du gerne have mere af fra dit team?

Hvad forventer teamet af dig?

Er du bevidst om dine virkemidler?

Hvilke forhindringer ser du i dit team? Ydre som indre…
 
Allerede nu har du formodentlig en fornemmelse af, hvordan det står til med teamudviklingen i din virksomhed. Få mere at vide om, hvad Michael Frost kan gøre for dig og dit team

Hvad siger kunderne om deres teamoplevelser med Michael Frost


Visioner bliver til virkelighed, når mennesker ser mening og forpligter sig.


  Michael Frost CoachingFjeldhammervej 92610 Rødovre Tlf 4025 4736