Michael Frost Coaching

SUCCESFULDT OPGØR MED 350 ÅRS KULTURHISTORIE

Da vi gik fra vores traditionelle skoleform med meget selvstændigt fungerende lærere til den faseopdelte skole under SKUB* modellen, hvor lærerne arbejder sammen i teams, troede vi på en måde, at det var nok bare at træffe beslutningen, og så ville det køre af sig selv. Men man gør tydeligvis ikke op med 350 års kulturhistorie, blot ved at tage beslutningen, derfor kom Michael Frost hurtigt ind i billedet.

Michael tog over en 2 måneders periode hvert af de daværende 8 teams af lærere igennem en ud-af-huset oplevelse, hvor de legede, talte og fik viden om, hvad det vil sige at arbejde i et team. For mig var det forunderligt at se, hvordan hver gruppe ikke var teamorienteret, da de tog af sted, men de kom alle sammen tilbage som et team. Det gode ved Michael er, at han ser teamarbejdet som en proces. Efterfølgende har han arbejdet videre med hvert team og fulgt op på om de aftaler, de har lavet bliver overholdt, og om de når de mål, de har sat sig.

Ledelsesteamet blev holdt uden for denne proces. Det var et krav for Michael, for at skabe ro om de enkelte teams. Siden blev vi dog selv trukket igennem et forløb, hvor vi fik sat ord på vores visioner og set os selv udefra. Det var sundt, og det vi kom frem til er noget vi bruger i hverdagen og ofte minder hinanden om.

Michael er god til at skære ind til benet i løbet af ganske få spørgsmål. Han er på ingen måde berøringsangst. Han er god til mennesker og god til at pejle sig ind på den enkelte og få denne til at åbne op. Han er betænksom og har et stort hjerte. Oven på det ligger der en solid faglig kompetence, som gør ham i stand til at flytte mennesker.

Vi er gået fra en kaotisk forandringsproces til at være en skole, som skolefolk herhjemme og i udlandet interesserer sig for og lærer af. Det er meget inspirerende. Jeg har lærere, som i første omgang havde meget stor modstand mod hele projektet, men som i dag kigger forbi mit kontor og siger: ”Teamarbejdet er det bedste, der er sket for mig som lærer”. Det er da stort.

John-Erik Bang, viceskoleleder, Ordrup Skole, 2005

SKUB er et skole og udbygningsprojekt i Gentofte kommune, der skal sikre, at børn og unge trives bedre og lærer mere. SKUB har fuldstændigt vendt op og ned på måden at tænke skole på.
Læs mere på
www.skub.dk  


Flere testimonials


  Michael Frost CoachingFjeldhammervej 92610 Rødovre Tlf 4025 4736